AVÍS LEGAL


Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material,
així com la seva propietat intel·lectual i el disseny gràfic, són propietat de La Llotja o d’algun organisme
vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a La Llotja.
Tots els drets estan reservats. Únicament s’autoritza la reproducció i/o distribució dels continguts si és
sense finalitat comercial, sempre que se citi la font. No està permesa la modificació del web ni dels seus
continguts.


La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les
lleis, de les disposicions generals, normes i ordenances que hagin de ser publicades formalment al BOP i
a altres diaris oficials, l’edició oficial de les quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i
contingut.


La Llotja es reserva la facultat de modificar, ampliar i/o suprimir sense previ avís els continguts, la
presentació o la configuració del web, així com les seves informacions. D’igual manera, l’ús que puguin
fer els usuaris dels serveis prestats no pressuposa el dret a continuar disposant d’aquests serveis.
La Llotja no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs
que no siguin dependents d’aquesta administració.


La Llotja no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus informàtics i no es fa responsable
dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.


POLÍTICA DE PRIVACITAT


Les pàgines de tràmits i gestions, així com d’altres formularis, d’aquest lloc web sol·liciten als usuaris i
usuàries dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, DNI, etc. L’enviament d’aquestes dades
per part de l’usuari o usuària pressuposa que ho ha fet de manera voluntària.


La Llotja garanteix la seguretat i confidencialitat de la informació de caràcter personal d’acord amb allò
que s’ha establert per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per
emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.


Les persones de les quals La Llotja posseeixi dades de caràcter personal, podran exercir els seus drets
d’accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant l’enviament d’un escrit a la següent direcció postal:


La llotja
Avd. Cubelles, 88
08800 Vilanova i la Geltrú
Indicant clarament en l’assumpte: Tutela de Drets Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).