Dimarts 20

Jornada d'obertura

Programa

Classe magistral

18h00

Els hàbits i les bones maneres en el servei de sala
Prof.: Albert Rovira, cap de sala del rest. Sant Pau
Lloc: Escola d’Hostaleria · Inst. J.R. Benaprès · Sitges

Més informació aquí.